Δωρεές

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε αναλαμβάνουμε να έρθουμε σε επαφή με οποιοδήποτε κοινωφελές ίδρυμα θελήσετε ώστε να γίνει δωρεά στην μνήμη του εκλιπόντος προσώπου.