Επαναπατρισμός

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στον επαναπατρισμό σορού και στην τέλεση ταφής σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.