Χρήσιμες Πληροφορίες

Κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην οικογένεια όταν συμβεί το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου, μπορείτε να καλέστε το Γραφείο για να μεριμνήσει για όλα τα διαδικαστικά που απαιτούνται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αρχικά η οικογένεια θα πρέπει να μας παραδώσει:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εκλιπόντος προσώπου
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
  • Ρούχα του εκλιπόντος προσώπου
  • Πιστοποιητικό θανάτου

Στην περίπτωση που ο θάνατος επέλθει σε νοσοκομείο ή κλινική, θα σας δοθεί από το αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου. Εφόσον ο θάνατος επήλθε στην κατοικία του εκλιπόντος προσώπου καλείτε τον οικογενειακό ιατρό σας να συντάξει το πιστοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση μας ειδοποιείτε για προβούμε στις ανάλογες ενέργειες.

Μετά την τελετή θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστείτε για να κάνετε μεταφορά της σύνταξης του θανόντος ή και διακοπής αυτής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΛΕΤΗΣ/ΑΠΟΤΕΦΩΣΗΣ

Από τον Ιούλιο του 2020 η διεκδίκηση του ποσού εξόδων τελετής ανάλογα με το ταμείο που ήταν ασφαλισμένος ο θανών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ.(efka.gov.gr). Σε συνεργασία με το γραφείο μας ο συγγενείς του θανόντος μπορεί να κάνει την αίτηση και να πάρει άμεσα την απόφαση για την πληρωμή των εξόδων.