Αποτέφρωση – Καύση

Με δεδομένο ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας δεν επιτρέπει την αποτέφρωση στη χώρα μας καθώς δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλη υποδομή, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε η καύση να πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού δική σας επιλογής.