Αποτέφρωση – Καύση

Με δεδομένο ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών  στην περιοχή της Ριτσώνας, το γραφείο μας παρέχει  υπηρεσίες αποτέφρωσης σορού και οστών από εκταφές.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες των θανόντων  θα πρέπει να συμπληρώsουν τα παρακάτω  έγγραφα του αποτεφρωτηρίου  που σας παρέχονται από το γραφείο μας, ώστε να μπορέσουμε διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αποτέφρωση.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

  1. ΕΝΤΟΛΗ CREM SERVICES ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ (Συμπληρώνεται από κοινού με τον εκπρόσωπο του γραφείου μας).
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ).
  3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ CREM SERVICES (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 2 & 5).

 Αντιστοίχως υπάρχουν  και τα ανάλογα έγγραφα για την αποτέφρωση οστών.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ

1.ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ .(Συμπληρώνεται από κοινού με τον εκπρόσωπο του γραφείου μας).
2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ).